Rozvodná deska pro větší modely letadel

21. 3. 2009

Pro rozvod napájení serv a přijímače palubního systému letadel se používají různá elektronická a zálohovací zařízení (powerboxy). I když jsou tyto výrobky různě složité a podle toho finančně nákladné, přece jen samy o sobě mohou pak být příčinou obávané poruchy. Dalo by se říct, čím více součástek a složitostí, tím více možných zdrojů poruch. Dobře vymyšlenou a propracovanou desku zhotovil pro svůj model známý modelář a pilot „MomoBrut“. Jeho rozvodnou desku jsem s jeho souhlasem na přání dalších modelářů modifikoval a následně vyrobil. Na tuto rozvodnou desku je možno zapojit dva zdroje a rovněž důležitou funkcí desky je, že proud k servům neprotéká přijímačem, který není na velké výkony konstruován. Součástí rozv.desky může být rovněž elektronický vypínač – jedna z posledních variant.

Deska je rozměrů 100x50mm a její funkčnost je patrna z následujícího obrázku a popisu :

Pohled na rozv.desku ze strany konektorů

Univerzální deska je postříbřená a pocínovaná, potřena ochranným lakem. V případě použití dvou Aku se jedná o sdílení dvou zdrojů – akumulátorů se sběrnicí pro rozvod serv. Připojení a rozmístění kanálů z Rx na kanálovou lištu je libovolné. Na servolištu se zapojují jednotlivá, zvolená serva. Číslování kanálů je pro názornost pořadové. Na desku je možno připojit až 14 serv ovládané 10-ti kanály.

R – Rezerva
R2 – Možno propojit (prop) a zdvojit tím 2.kanál pro křidélka. Nebo možno propojit s kanálem 5 a určit tím další kanál pro křidélka (např.dvouplošník) nebo klapky.
R7 – Možno propojit (prop) a zdvojit tím 7.kanál pro křidélka. Nebo možno propojit s kanálem 6 a určit tím další kanál pro křidélka (např.dvouplošník) nebo klapky.

Konektory
2 x MPX – levé a pravé křidélko
2 x DEAN – Aku

Namísto Aku – (DEAN konektor) je možno k napájení el.soustavy použít elektronické vypínače (el.vypínač, Vlach-vypínač) nebo MAX BEC 2. V takovémto případě se propojí místo na desce označené červenou šipkou (mínus pól, vypínač). Nebo lze zapojit 1x el.vypínač na zeleně označené servokonektory „V“, tím vyřadit schottky diodu a propojení červené šipky již neprovádět. V obou případech se pak zapínání a vypínání soustavy provádí samotným elektronickým vypínačem.

Deska se připevňuje 4 vruty spolu s krycí podložkou z PS (případně EPP), která zabezpečuje plošný spoj zespod proti nežádoucímu zkratu cizích předmětů a zároveň tlumí vibrace. Zajištění servokonektorů v samostatné kapitole.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď